Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών έρευνας, μελέτης, ανάπτυξης, εφαρμογής, υποστήριξης συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης.